Erysiphe pseudoregularis Braun, 2012

Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae

op Salix

on Salix

Salix caprea, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman

Erysiphe pseudoregularis: mildew on Salix caprea

Salix caprea, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman

de cleistothecia zijn als bruinige stipjes zichtbaar

Erysiphe pseudoregularis: mildew on Salix caprea

the cleistothecia are recognisable als tiny brown dots

cleistothecia onder de stereomiscroscoop

Erysiphe pseudoregularis: mildew on Salix caprea

cleistothecia under the stereo microscope

cleistothecium met aanhangsels

Erysiphe pseudoregularis: mildew on Salix caprea

cleistothecium with appendages

haakvormig uiteinde van de aanhangsels

Erysiphe pseudoregularis: mildew on Salix caprea

hooked tips of the appendages

Salix caprea, Biddinghuizen, Spijkbos leg. Hans Jonkman: de microfoto's suggeren dat de aanhangsels horizntaal uistaan, maar in werkelijkheid staan ze min of meer omhoog.

Erysiphe pseudoregularis: cleistothecia on Salix caprea

Salix caprea, Biddinghuizen, Spijkbos leg. Hans Jonkman: the microphoto's suggest that the appendges extend horizontally, but alctually they are directed more or less vertically.

gal: mycelium beiderzijdig. Appressoria gelobd, meervoudig gelobd of coralloid, al dan niet in paren. Conidia solitair, elliptisch, zonder fibrosine-lichaampjes. Basale cel van de conidiofoor cylindrisch, 20-70 µm. Cleistothecia met 4-15 asci, die 3-6 sporen bevatten. Aanhangsels 30-110, equatoriaal, 1-2 x de diameter; ze zijn hyalien, onvertakt, ongesepteerd, bijna recht; de top is haakvormig ingerold.

gall: mycelium amphigenous. Appressoria lobed, multilobed or coralloid, solitary or paired. Conidia solitary, elliptic, without fibrosin bodies. Foot-cell of conidiophore cylindrical, 20-70 µm. Cleistothecia with 4-15 asci, containing 3-6 spores. Appendages 30-110, equatorial, 1-2 x the diameter; they are hyaline, aseptate, unbranched, almost straight; the apex is uncinate-circinate.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix caprea.

literatuur:

references:

Braun & Cook (2012a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse & Jage (2014a).

30/10/2016