Erysiphe azaleae (Braun) Braun & Takamatsu, 2000

Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae

op Ericaceae

on Ericaceae

Rhododendron spec. (cult.), België, prov. Antwerpen, Oelegem, Vrieselhof © Carina Van Steenwinkel

Erysiphe azaleae on Rhododendron spec. (cult.)

Rhododendron spec. (cult.), Belgium, prov. Antwerp, Oelegem, Vrieselhof © Carina Van Steenwinkel

de jonge vruchten zijn zwaar aangetast

Erysiphe azaleae on Rhododendron spec. (cult.)

the young fruits are heavily attacked

conidiophore met kenmerkende bocht in de basal cell

Erysiphe azalea: conidiophore

conidiophore wth characteristic bend in the basal cell

kiemend conidium

Erysiphe azalea: germinating conidium

germinating conidium

appressoria

Erysiphe azalea: appressorium Erysiphe azalea: appressorium

appressoria

gal: mycelium beiderzijdig. Appressoria tepelvormig tot gelobd, enkel of gepaard. Conidia solitair, zonder fibrosine-lichaampjes, lang-elliptisch. Basale cel van de conidiofoor veelal bochtig. Cleistothecia met 4-10 asci, die 4-6 sporen bevatten. Aanhangsels 10-40, equatorial, 1-1.5 x de diameter; stijf, hooguit met één septum nabij de basis, aan de top meermalen snel opeen gegaffeld.

gall: mycelium amphigous. Appressoria nipple-shaped to lobed, single or paired. Conidia solitary, without fibrosin bodies, long-elliptic. Foot-cell of conidiophore usually sinuous. Cleistothecia with 4-10 asci, containing 4-6 spores. Appendages 10-40, equatorial, 1-1.5 the diameter; stiff, maximally 1 sept near the base, apically several times bifurcating in quick sucession.

waardplanten: Ericaceae, oligofaag

hostplants: Ericaceae, oligofaag

Calluna vulgaris; Erica carnea, x darleyensis, erigena, gracilis, x hiemalis, subdivaricata, vagans; Rhododendron arborescens, canadense, japonicum, luteum, molle, mucronatum, occidentale.

Ook op allerlei Rhodendron cultivars.

Also on all sorts of Rhododendron cultivars.

synoniemen: volgens Klenke & Scholler worden er op Calluna en Erica geen cleistothecia gevormd. Tegelijkertijd veroorzaakt de schimmel op deze planten misvormingen en voortijdig afvallen van de bladeren. Bovendien treden de aantastingen van Rhododendron in Europa pas op sedert 1997 (en breiden zich thans snel uit), terwijl die op Calluna en Erica al voor 1900 beschreven zijn. Om deze redenen menen zij dat het hier om een aparte soort gaat, Oidium ericinum Eriksson, 1885. Zie bijv. echter Braun ea (2003a) voor een tegengesteld standpunt.

synonyms: according to Klenke &amnp; Scholler no cleistothecia are formed on Calluna and Erica. At the same time the fungus causes on these plants malformations and premature leaf fall. Moreover, the infestations of Rhododendron appeared in Europe only since 1999 (and currently are spreading rapidly), while those of Calluna and Erica have been described well before 1900. For these reasons they believe that a discrete species is involved, viz. Oidium ericinum Eriksson, 1885. See however Braun ao (2003a) e.g. for a contrary opinion.

literatuur:

references:

Apine, Bankina, Nikolajeva & Tomsone (2013a), Bacigálová & Marková (2006a), Beenken & Senn-Irlet (2016a), Braun (1995a), Braun & Cook (2012a), Braun, Cunnington, Brielmaier-Liebetanz, Ale-Agha & Heluta (2003a), Bresinsky (2016a), Celar & Valič (2005a), Henricot (2009a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Lebeda, Sedlarova, Jankovsky & Shin (2007a), Mułenko, Piątek, Wołczańska ao (2010a), Piątek (2003b), Talgø, Sundheim, Gjærum, Herrero, Suthaparan, Topp & Stensvand (2010a), Werner & Karolewski (2010a).

02/07/2017