Stenodiplosis phragmicola Sinclair & Ahee, 2013

Diptera, Cecidomyiidae

op Phragmites

on Phragmites

Phragmites australis, Frankrijk, dép. Nord, Zuydcote © Sébastien Carbonelle

Stenodiplosis phragmicola: larva in Phragmites australis flower

Phragmites australis, France, dép. Nord, Zuydcote © Sébastien Carbonelle

gal: Larve solitair, ontwikkelt in een grasbloem ten koste van het vruchtbeginsel; verpopping in de bloem, niet in een cocon.

gall: Larva solitary, develops in a floret, destroying the ovary; pupation in the floret, not in a cocoon.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Phragmites australis.

opmerkingen: de soort is beschreven uit Noord-Amerika, waar riet een invasieve soort is; het is aan te nemen dat de soort eveneens voorkomt in Europa, waar riet inheems is. Dit was de basis voor de determinatie van het hierboven afgebeeelde materiaal

notes: the species is described from North America, where reed is an invasive species; it may be assumed the the species occurs in Europe as well, where reed is indigenous. This was the base of the identification of the material iilustrated above.

literatuur:

references:

Ahee, Sinclair & Dorken 2013a.

11/03/2017