Rhopalomyia foliorum (Loew, 1850)

Diptera, Cecidomyiidae

op Artemisia

on Artemisia

Artemisia vulgaris, België, prov. Antwerpen, Oud-Turnhout, de Liereman © Carina Van Steenwinkel

Rhopalomyia foliorum: galls on Artemisia vulgaris

Artemisia vulgaris, Belgium, prov. Antwerp, Oud-Turnhout, de Liereman © Carina Van Steenwinkel

gal met exuvium

Rhopalomyia foliorum: galls on Artemisia vulgaris

gall with exuvium

aan de top van de stengels worden de bladeren sterk verfomfaaid

Rhopalomyia foliorum: galls on Artemisia vulgaris

at the tip of the stems the leaves are strongly distorted

Artemisia vulgaris, België, prov. Namen, Couvin, Brûly, Try Pochaux © Sébastien Carbonelle

Rhopalomyia foliorum: gall on Artemisia vulgaris

Artemisia vulgaris, Belgium, prov. Namur, Couvin, Brûly, Try Pochaux © Sébastien Carbonelle

de gal is dunwandig

Rhopalomyia foliorum: gall on Artemisia vulgaris

the gall is thin-walled

een larve, uit de gal genomen

Rhopalomyia foliorum: larva

a larva, taken out of its gall

de ontwikkeling van de plant was sterk gestoord

Rhopalomyia foliorum: damage to the plant

the development of the plant was strongy disturbed

Achillea ptarmica, Polen, Nur © Sébastien Carbonelle

cf Rhopalomyia foliorum: galls on Achillea ptarmica

Achillea ptarmica, Polen, Nur © Sébastien Carbonelle

ander exemplaar

cf Rhopalomyia foliorum: gall on Achillea ptarmica

another specimen

gal: Kleine ovale galletjes, ca 2 mm lang, meestal geel of rood, op een stengel of blad, en dan meestal op de bovenzijde van een dikke nerf. Larve solitair, vuilwit. Vescheidene generaties; de larven van de zomergeneraties verpoppen zich in de gal, de wintergeneratie overwintert in de grond en verpopt pas daarna.

gall: Small oval galls, c. 2 mm long, usually yellow or purple, on the stem or leaf, and then generally at the upperside of a thick vein. Larva solitary, dirty yellow. Several generations; the larvae of the summer generation pupate in the galls, the winter generation hibernates in the soil, then pupates.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Artemisia abrotanum, montana, princeps, vulgaris.

Zie ook de opmerking hieronder.

See also the note below.

synoniemen: Diarthronomyia foliorum.

synonyms: Diarthronomyia foliorum.

opmerkingen: Rh. foliorum is uitsluitend bekend van Artemisia; een vergelijkbare gal van Achillea is niet bekend. Wegens de betrekkelijk nauwe verwantschap tussen de twee geslachten zijn de hierboven afgebeelde gallen op Achillea ptarmica voorlopig gedetermineerd als cf. Rh. foliorum.

notes: Rh. foliorum is known exclusively from Artemisia; a comparable gall on Achillea is not known. Because of the relatively close relationship between the two genera, the galls on Achillea ptarmica depicted above are provisionally iddemtified as cf. Rh. foliorum.

literatuur:

references:

Bruun (2015a), Buhr (1964b), Chinery (2011a), Dauphin & Aniotsbeehere (1997a), Gagné (2010a), Ganaha, Sato, Uechi, Harris, Kawamura & Yukawa (2007a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2000a, 2004a, 2007a), Simova-Tošić, Skuhravá, Skuhravý & Postolovski (2007a), Skrzypczyńska (2007a), Skuhravá & Skuhravý (1988a, 1994a,b, 1997a, 1999a, 2005b, 2009a, 2010a,b), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Tomasi (2014a).

10/11/2016