Rabdophaga pierreana (Kieffer, 1909)

Diptera, Cecidomyiidae

op Salix

on Salix

Salix cinerea, België, prov. Namen, Romedenne; leg. Sébastien Carbonelle © Gilles San Martin

Rabdophaga pierreana: gall on Salix cinerea

Salix cinerea, Belgium, prov. Namur, Romedenne; leg. Sébastien Carbonelle © Gilles San Martin

geopende gal

Rabdophaga pierreana: gall on Salix cinerea

opened gall

gal: Sterke, bijna eivormige, zwelling aan het einde van een jonge tak, van buiten vaak bijna viltig behaard. Er is één, naar verhouding grote galkamer met tot 22 rode larven. Waarschijnlijk univoltien.

Buhr schrijft dat de verpopping in de gal plaats vindt, maar Skuhravá & Skuhravý schrijven dat de soort in de grond overwintert.

gall: Strong, almost ovoid swelling at the tip of a young shoot, its outside often almost felty hairy. One, proportionally large, gall chamber with up to 22 red larvae. Probably univoltine

Buhr states that the pupation is within the gall, but Skuhravá & Skuhravý write that hibernation takes place in the soil.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae,monophagous

Salix aurita, caprea, cinerea, myrsinifolia.

Misschien ook hastata (Buhr).

Perhaps also hastata (Buhr).

synoniemen: Dasineura pierreana.

synonyms: Dasineura pierreana.

literatuur:

references:

Barnes (1951a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), Gagné & Jaschhof (2014a), Redfern & Shirley (2011a), Skuhravá & Skuhravý (2003a, 2010a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Hellrigl (2002a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Tomasi (2014a).

24/05/2017