Mayetiola dactylidis Kieffer, 1896

Diptera, Cecidomyiidae

op Aeluropus, Dactylis

on Aeluropus, Dactylis

Dactylis glomerata, België, prov. Henegouwen, Chimay, Virelles © Sébastien Carbonelle; puparia (het witte is nog jong)

Mayetiola dactylidis: puparia on Dactylis glomerata

Dactylis glomerata, Belgium, prov. Hainaut, Chimay, Virelles © Sébastien Carbonelle: puaparia (the white one is still teneral)

ander beeld

Mayetiola dactylidis: puparia on Dactylis glomerata

another image

gal Onderste deel van de halm zwak opgezwollen. Tussen bladschede en halm hier een of meer witte, 3-4 mm lange larven of hun puparia, elk in een ovale ondiepe verdieping van de halm.

De larve wordt beschreven door Ertel (1975a).

gall The lower part of the stem weakly swollen. Between the leaf sheath and the culm here one or more white, 3-4 mm long, larvae or their puparia, each in an oval, shalllow depression of the culm.

The larva is described by Ertel (1975a).

waardplanten: Poaceae, nauw oligofaag

hostplants: Poaceae, narrowly oligophagous

Aeluropus littoralis; Dactylis glomerata.

opmerkingen: In de literatuur wordt vaak aangegeven dat planten met Mayetiola-gallen in hun ontwikkeling zijn achtergebleven. Naar bevindingen van Sébastien bij het maken van de fotos hierboven was daar geen sprake van.

notes: In the literature it is often stated that plants with Mayetiola galls remain stunted. The experience of Sébastien while taking the picture above did not confirm this at all

literatuur

references

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ertel (1975a), Gagné (2010a), Redfern & Shirley (2011a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2000a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Tomasi (2012a).

03/10/2016