Lasioptera populnea Wachtl, 1883

Diptera, Cecidomyiidae

op Populus

on Populus

Populus alba, Hongarije, Mosonmagyaróvár © László Érsek

Lasioptera populna: gall on Populus alba

Populus alba, Hungary, Mosonmagyaróvár © László Érsek

concentratie van (samengevloeide) gallen aan de bladbasis

Lasioptera populna: gall on Populus alba

concentration of (fused) galls near the leaf base

zoals deze doorsnede toont puilt de gal aan boven- en onderzijde van het blad even sterk uit

Lasioptera populna: opened gall with larvae

as this section shows, the mine protrudes at upperside and underside of the leaf to the same degree

twee larven

_3449_83 Lasioptera populnea: larva

two larvae

tekening door Wachtl, de auteur van de soort (uit Wachtl, 1886a)

Lasioptera populna: galls drawn by Wachtl

drawing by Wachtl, the author of the species (from Wachtl, 1886a)

gal: naar beide zijden van het blad uitpuilende ± onbehaarde eenkamerige opzwelling van de bladschijf; vaan een aantal gefuseerde gllen nabij de basis van het blad. Larve solitair, oranje, niet springend. Eén generatie, verpopping in de grond.

gall: ± smooth, unilocular swelling of the lamina, equally protruding at both sides; often several galls fused near tha base of the leaf. Larva solitary, orange, not jumping. Univoltine, pupation in the soil.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Populus alba, x canescens, tremula.

binnengal: volgens de beschrijving door Wachtl heeft de gal een binnengal - bij galwespen niet ongewoon, maar bij galmuggen een unicum. Hieronder de, misschien wat gestyleerde, afbeelding die hij ervan geeft. De twee doorsneden daaronder die László handmatig maakte bevestigen het beeld dat de binnengal ietwat trechtervormig is en aan de bovenzijde open; dat spoort ook met de vele bovenzijdige openingen in de -nog niet verlaten- gallen op de foto's en de tekening. De larve leeft niet in de trechter maar er omheen. Hoe de trechter ontstaat, en wat de functie ervan is, is onduidelijk; waarschijnlijk speelt de ovipositie een grote rol.

inner gall: according to the description by Wachtl, the gall has an inner gall - a phenomenon common in gall wasps, unique among gall midges. Below the, perhaps somewhat diagrammatic, illustration given by him. The two lower pictures showing hand-section made by László confirm the impression that the inner gall is funnel-shaped and open above. That is in agreement with the many upper-surface openings in the -still occupied- galls in the pictures and in the drawing. Actually the larva does not live in the funnel but around it. The way the funnel evolves, and it's function, are unclear; probably the oviposition plays a central role.

doorsnede door enkele gallen, die de binnengal laat zien; uit Wachtl (1886a).

Lasioptera populnea, section through the galls

section through some gall, showing the inner gall Wachtl (1886a)

doorsnede door een gal

Lasioptera populnea: inner gall

section through a gall

doorsnede door een gal

Lasioptera populnea: inner gall

section through a gall

literatuur

references

Barnes (1951a), Buhr (1965a), Cilbircioğlu & Ünal (2009a), Cogolludo (1921a), Gagné (2010a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001b, 2012a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić & Skuhravá (2001a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2000a, 2004a, 2007a), Simova-Tošić, Skuhravá, Skuhravý & Postolovski (2007a), Skuhravá, Bayram, Çam ao (2005a), Skuhravá & Skuhravý (1999a, 2012a), Skuhravá, Skuhravý, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2006a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Tomasi (2014a), Unal & Akkuzu (2009a), Wachtl (1886a), Wahlgren (1963b).

24/05/2017