Jaapiella schmidti (Rübsaamen, 1912)

Diptera, Cecidomyiidae

op Plantago

on Plantago

Plantago lanceolata, België, prov. Antwerpen, Balen, Scheps © Carina Van Steenwinkel: larve in de bloem

Jaapiella schmidti: gall on Plantago lanceolata

Plantago lanceolata, Belgium, prov. Antwerp, Balen, Scheps © Carina Van Steenwinkel: larva in the flower

bij verstoring verlaten de larven gemakkelijk hun schuilplaats...

Jaapiella schmidti: larva on Plantago lanceolata

upon disurbance the larva easily leave their flower ...

... en vallen af (waarneming Carina)

Jaapiella schmidti: larva on Plantago lanceolata

... and drop off (observation Carina)

Plantago lanceolata, Denemarken © Simon Haarder

Jaapiella schmidti on Plantago lanceolata

Plantago lanceolata, Denmark © Simon Haarder

gal: De vruchten zijn wat korter, boller, en aan het eind vooral meer toegespitst dan normaal. De oranjerode larve zit in de bloem, tussen de vrucht en het perianth, en voedt zich met de vrucht. Er zijn twee tot drie generaties.

gall: The fruits are somewhat shorter, more globular, and especially more acutely pointed than normally. The orange red larva sits in the flower, between the perianth and the fruit, feeding on the fruit. There are two or three annual generations.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monofaag

Plantago laceolata, major, maritima, media.

literatuur:

references:

Bruun (2015a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2000a, 2004a), Skuhravá (2006a), Skuhravá & Skuhravý (1988a, 1997a, 1999a,b, 2005c, 2006a, 2008a, 2010a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Hellrigl (2001a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Sylvén (1983a).

16/11/2016