Jaapiella chelidonii Fedotova, 2008

Diptera, Cecidomyiidae

op Chelidonium

on Chelidonium

Chelidonium majus, Denemarken © Simon Haarder

Jaapiella chelidonii in gall on Chelidonium majus

Chelidonium majus, Denmark © Simon Haarder

uitsnede uit dezelfde foto

Jaapiella chelidonii in gall on Chelidonium majus

cut-out of the same picture

gal: witte, sociale, larven in de misvormde bloemknoppen.

gall: white, gregarious larvae in the disfigured flower buds.

waardplanten: Papaveraceae, monofaag

hostplants: Papaveraceae, monophagous

Chelidonium majus.

opmerkingen: Deze soort werd beschreven uit Rusland, en is nu voor het eerst waargenomen in westelijk Europa. Ongepubliceerde waarnemingen van larven van Jaapiella spec. in de bloemen van Chelidonium majus zijn bekend uit Hamburg, 1929 (Keith Harris in litt. aan Simon Haarder).

notes: This species was described from Russia, and is recorded now from western Europe for the first time. Unpublished larvae of Jaapiella spec. in flowers of Chelidonium majus are known from Hamburg, 1929 (Keith Harris in litt. to Simon Haarder).

literatuur:

references:

Gagné & Jaschhof (2014), Haarder, Bruun, Harris & Skuhravá (2016a).

17/10/2016