Dasineura geranii (Kieffer, 1907)

Diptera, Cecidomyiidae

op Erodium, Geranium

on Erodium, Geranium

Geranium sanguineum, Polen, Stare Bialowieza © Sébastien Carbonelle

Dasineura geranii: gall on Geranium sanguineum

Geranium sanguineum, Polen, Stare Bialowieza © Sébastien Carbonelle

geopende gal met larve

Dasineura geranii: gall on Geranium sanguineum

openend gall with larva

gal: bij ons beste weten tonen de foto's hierboven larven van D. geranii: oranjerode larven die solitair leven, elk in een gezwollen deelvruchtje. Dit is ondermeer in overeenstemming met Mamaev & Krivosheina. Maar volgens onder meer Skuhravá & Skuhravý (2012a) en Skuhravá, Skuhravý & Meyer kunnen de larven ook gregair leven in de ongeopende gezwollen bloemknoppen, die uiteindelijk zwart worden en afvallen. Het is moeilijk voorstelbaar dat het hier om één en dezelfde soort gaat; desalniettemin geeft reeds Kieffer in de oorspronkelijke beschrijving van de soort deze twee alternatieven. Waarschijnlijk univoltien; overwintering in de grond.

gall: to the best of our knowledge the pictures above represent the larvae of D. geranii: orange-red larvae that live solitarily, each in a swollen mericarp. This is in agreement with e.g. Mamaev & Krivosheina. But according to among others Skuhravá & Skuhravý (2012a) and Skuhravá, Skuhravý & Meyer the larvae may also live gregariously in the unopened swollen flower buds, that ultimately turn black and fall off. It is hard to believe that these descriptions refer to one and the same species; nevertheless already Kieffer, in the original description of the species, presents both alternatives. Probably univoltine; hibernation in the soil.

waardplanten: Geraniaceae, oligofaag

hostplants: Geraniaceae, oligophagous

Erodium cicutarium; Geranium sanguineum, sylvaticum.

literatuur:

references:

Béguinot (2012a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), Kieffer (1907a), Mamaev & Krivosheina (1993a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Skuhravá & Skuhravý (1999a, 2003a, 2010a, 2012a), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

31/10/2016