Contarinia pyrivora (Riley, 1886)

Diptera, Cecidomyiidae

op Pyrus

on Pyrus

Pyrus spec., Hongarije, Budapest © László Érsek

Contarinia pyrivora, galling fruits of Pyrus spec.

Pyrus spec., Hungary, Budapest © László Érsek

geopende gal met larven

Contarinia pyrivora, larvae in gall on Pyrus spec.

openend gall with larvae

Pyrus communis, Dronten © Arnold Grosscurt

Contarinia pyrivora: galled fruit

Pyrus communis, Dronten © Arnold Grosscurt

zelfde vruchtje, geopend

Contarinia pyrivora: opened gall

same galled fruit, opened

later worden vergalde vruchten zwart

Contarinia pyrivora: galled fruit, later stage

galled fruits later turn black

geopend

Contarinia pyrivora: galled fruit, later stage

opened

een klein deel van de larven verlaat de gal niet en vormt daar, zonder cocon, een puparium

Contarinia pyrivora: puparia in fallen gall

a small fraction of the larvae remains in the gall and forms a puparium there, without forming a cocoon

Pyrus communis; België © Patrick Heyerick, Boomgaard Langeveld, Kruishoutem: mislukte peertjes

Contarinia pyrivora: aborted fruits of Pyrus communis

Pyrus communis; België © Patrick Heyerick, Boomgaard Langeveld, Kruishoutem: aborted pears

gal: Eieren worden afgezet op de ongeopende bloemen. De uitkomende larven infecteren een zich ontwikkelende vrucht, waarin zich tot 100 larven kunnen bevinden. Geinfecteerde vruchten worden door en door zwart, en vallen af wanneer ze ca 2 cm groot zijn. De larven zijn geelwit en kunnen springen. Univoltien; de overwintering als puparium, meestal in de grond.

gall: Eggs are deposited on the unopened flowers. The emerging larvae infect a developing fruit; a single fruit may contain up to 100 larvae. Infested fruits turn black inside and out, and drop when they are about 2 cm. The larvae are yellowish white, and can jump. Univoltine; hibernation as puparium, mostly in the ground.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Pyrus communis, salicifolia, spinosa.

opmerkingen: Belangrijke plaag in de fruitteelt.

notes: Important pest in fruit crops.

inquilinen: zie Clinodiplosis contariniperda (del Guercio, 1918).

inquilines: see Clinodiplosis contariniperda (del Guercio, 1918).

literatuur:

references:

Barnes (1948b), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001b), Mirumian (2011a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2000a, 2004a), Simova-Tošić, Skuhravá, Skuhravý & Postolovski (2007a), Skuhravá, Bayram, Çam ao (2005a), Skuhravá & Skuhravý (1994a, 1997a,b, 1999a, 2002a, 2006a, 2008a, 2010a, 2011a, 2012a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Hellrigl (2001a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Massa (2007a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Tomasi (2014a).

26/11/2016