Contarinia lonicerearum (Löw, 1877)

Diptera, Cecidomyiidae

op Lonicera, Viburnum

on Lonicera, Viburnum

Lonicera xylosteum, België, prov. Luxemburg, Torgny © Jean-Yves Baugnée

Contarinia lonicerearum: galls on Lonicera xylosteum

Lonicera xylosteum, Belgium, prov. Luxemburg, Torgny © Jean-Yves Baugnée

detail

Contarinia lonicerearum: gall on Lonicera xylosteum

detail

gal: Larven in de gesloten en wat vergrote bloemknoppen. De larven zijn gregair, vuilgeel; ze kunnen springen.

gall: Larvae in the closed and somewhat enlarged flower buds. The larvae are gregarious, off-yellow; they can jump.

waardplanten: Adoxaceae, Caprifoliaceae, nauw polyfaag

hostplants: Adoxaceae, Caprifoliaceae, narrowly polyphagous

Lonicera alpigena, caerulea, chrysantha, nigra, orientalis, xylosteum, tatarica; Viburnum lantana, opulus.

synoniemen: Zie C. sambuci.

synonyms: See C. sambuci.

opmerkingen: De soort is een tijdlang beschouwd als een synoniem van C. sambuci; dit is door Skuhravá in 2009 rechtgezet. Of de soort werkelijk voorkomt op Viburnum is mede door deze verwarring onzeker.

De beschrijving van de gal door Roskam & Carbonelle heeft geen betrekking op lonicerearum (cf Skuravá 2009a).

notes: During some period this species was understood as a synonym of C. sambuci; it was reinstated by Skuhravá in 2009. Also because of this confusion, it is not clear whether lonicerearum does occur on Viburnum as well.

The description of the gall by Roskam & Carbonelle does not relate to lonicerearum (cf Skuravá 2009a).

literatuur:

references:

Barnes (1948a,b), Beguinot (2002a,e, 2003b), Bellmann (2012a), Buhr (1964b, 1965a), Gagné (2010a), Gagné & Jaschhof (2014a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2000a), Skuhravá (2009a), Skuhravá & Skuhravý (1997a, 2010a), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Tomasi (2003a).

23/06/2017