Contarinia galeobdolontis Kieffer, 1909

Diptera, Cecidomyiidae

op Lamium

on Lamium

Lamium galeobdolon, Ittervoord, Vijverbroek

Contarinia galeobdolontis gall on Lamium galeobdolon

Lamium galeobdolon, Ittervoord, Vijverbroek

gal: Larven wit, springend. Verpopping in de bodem.

gall: Larvae white, jumping. Pupation in the ground.

waardplanten: Lamiaceae, nauw monofaag

hostplants: Lamiaceae, narrowly monophagous

Lamium galeobdolon.

opmerkingen Op het moment van verzamelen, 6 april, bevatten de gallen al geen larven meer. De gal, die exact op de Nederlands-Belgische grens werd gevonden (langs de Itterbeek) is uit geen van beide landen bekend.

notes At the date of collection, April 6th, the larvae did not hold any larva. The gall, that was found on the exact Belgian-Dutch border (along the brook called Itterbeek) is not known in either country.

literatuur

references

Buhr (1964b), Roskam & Carbonelle (2015a), Skuhravá & Skuhravý (1994a, 1997a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

25/08/2015