Arnoldiola gemmae (Giraud, 1868)

Diptera, Cecidomyiidae

op Quercus

on Qercus

Quercus robur / Andricus foecundatrix gal, België, prov. Namen, Couvin, Aublain © Sébastien Carbonelle

Arnoldiola gemmae and cf Lestodiplosis necans larvae

Quercus robur / Andricus foecundatrix, gall, Belgium, prov. Namur, Couvin, Aublain © Sébastien Carbonelle

andere exemplaren; de kleinere larve op beide foto's is hoogstwaarschijnlijk Lestodiplosis necans

Arnoldiola gemmae and cf Lestodiplosis necans larvae

other specimens; the smaller larve in both pictures in all probability is Lestodiplosis necans

Quercus sp., Denemarken © Simon Haarder: cocon in gal van Andricus foecundatrix

Arnoldiola gemmae: cocoon

Quercus sp., Denmark © Simon Haarder: cocoon in gall of Andricus foecundatrix

uit de cocon geprepareerde larve

Andricus foecundatrix: larva

larva, dissected out of the cocoon

gal: inquiline in de gallen van Andricus foecundatrix op eik. Bivoltien, verpopping in de gal in een witte cocon.

gall: inquiline in the galls of Andricus foecundatrix on oak. Bivoltine, pupation within the gall in a white cocoon.

opmerkingen: In de literatuur wordt gesproken van een witte larve. Omdat er volgens de literatuur geen andere galmug-inquiline bekend is uit foecundatrix-gallen is het deense materiaal een onbekende soort. Mogelijk is het geen echte inquiline, maar een detritus-eter.

notes: In the literature the larve is described as being white. Because according to the literature no other cecidomyiid inquiline is known from foecundatrix galls, the Danish material is an unknown species. Possibly it is not a true inquiline, but a detritiphagous species.

inquilinen: A. gemmae wordt gepredeerd door Lestodiplosis necans.

inquilines: A. gemmae is predated upon by Lestodiplosis necans.

literatuur:

references:

Gagné (2010a), Skuhravá & Skuhravý (2007a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a). Skuhravá, Skuhravý & Dengler (1997a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

27/02/2017