Tychius quinquepunctatus (Linnaeus, 1758)

Coleoptera, Curculionidae

op Fabaceae

on Fabaceae

Vicia hirsuta, België, prov. Antwerpen, Mol, Heidenhuizen © Carina Van Steenwinkel; de Tychius; zie opmerking hieronder

Tychius quinquepunctatus: galled pod of Vicia hirsuta

Vicia hirsuta, België, prov. Antwerpen, Mol, Heidenhuizen © Carina Van Steenwinkel; see notes below

larve in geopende gal

Tychius quinquepunctatus: larve in opened hall

larva in opened gall

beschadiging van de peul

Tychius quinquepunctatus

damage to the pod

gal: tot 10 larven leven binnen de peul van de zich ontwikkelende zaden; hierdoor kunnen de peulen ietwat vergald raken. Verpopping in de grond.

gall: up to 10 larve feed within the pod on the developing seeds; this may cause some galling of the pods. Pupation in the soil.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Lathyrus latifolius, linifolius, pratensis, sylvestris, vernus; Pisum sativum; Vicia cracca, dumetorum, faba, sativa, sepium, tenuifolia.

larve en poppen gedetailleerde beschrijving in Skuhrovec, Gosik & Caldara.

larvae and pupaae detailed description in Skuhrovec, Gosik & Caldara.

opmerkingen: alleen in de onderste van de drie vergalde peulen op bovenstaande foto's werd een Tychius larve waargenomen; dat lijkt erop te duiden dat de snuitkeverlarve geen grote rol speelt in de vergalling van de peulen.

notes: only in the lowest of the three pods in the pictures above a Tychius was found. This seems to indicate that the weevil larva does not play an important role in the galling of the pods.

literatuur:

references:

Rheinheimer & Hassler (2010a), Skuhrovec, Gosik & Caldara (2014a)/

17/01/2017