Steneotarsonemus spec.

Acari, Tarsonemidae

op Poaceae

on Poaceae

Phalaris arundinacea, België, prov. Henegouwen, Chimay, Forge-Jean-Petit © Sébastien Carbonelle

Steneotarsonemus spec. on Phalaris arundinacea

Phalaris arundinacea, Belgium, prov. Hainaut, Chimay, Forge-Jean-Petit © Sébastien Carbonelle

gal De binnenzijde van de bladschede en het corresponderend deel van de halm bedekt met rijen of korsten van aanvankelijk witte, later bruine papillen. Mijten relatief groot, zichtbaar met het blote oog.

gall The inside of the leaf sheath and the corresponding part of the culm covered with rows or crusts of initially white, later brown, papillae. Mites relatively larve, visible with the naked eye.

waardplanten: Poaceae

hostplants: Poaceae

Phalaris arundinacea.

14/11/2016