Phytoptus abnormis Garman, 1883

Acari, Phytoptidae

op Tilia

on Tilia

Tilia tomentosa, Hongarije, Mosonmagyaróvár © László Érsek: voorjaarsbeeld (10 mei)

Phytoptus abnormis

>Tilia tomentosa, Hungary, Mosonmagyaróvár © László Érsek: srpring situation (May 10)

detail

Phytoptus abnormis

detail

onderzijde van het blad

Phytoptus abnormis

underside of the leaf

horizontale doorsnede door een gal

Phytoptus abnormis

horizontal section through a gall

zomer-aspect (22 juli)

Phytoptus abnormis

summer aspect (July 22nd)

detail

Phytoptus abnormis

detail

onderzijde

Phytoptus abnormis

underside

gal: ronde, wrattige, bruinige uitstulpingen van het blad, bedekt het een grijsbruin vilt en omgeven door een lichte zoom.

gall: round, brownish pustules on the leaves, coveref by a greyish brown felt and surrounded by a light seam.

waardplanten: Malvaceae, nauw monofaag

hostplants: Malvaceae, narrowly monophagous

Tilia americana, tomentosa.

synoniemen: Phytocoptella abnormis, Phytoptus tetratrichus abnormis.

synonyms: Phytocoptella abnormis, Phytoptus tetratrichus abnormis.

opmerkingen: volgens de Fauna Europaea (2014) is de soort alleen bekend uit Centraal Europa (Oostenrijk en Hongarijë); vermeldingen uit West-Europa hebben waarschijnlijk betrekking op Phytoptus tetratrichus.

notes: according to the Fauna Europaea (2014), this species is known only from Central Europe (Austria and Hungary); citations from Western Europe in all probability refer to Phytoptus tetratrichus.

literatuur:

references:

Farkas (1965a), Hellrigl (2010a), Keifer, Baker, Kono, Delfinado & Styer (1982a), Koops (2013a), Lambinon Schneider & Feitz (2012a), O'Connor (2005c), Ripka (2007a), Ripka, Fain, Kaźmierski, Kreiter & Magowski (2002a), Ripka & de Lillo (1997a).

30/07/2015