Cenopalpus spinosus (Donnadieu, 1875)

Acari, Tenuipalpidae

op Cornus

on Cornus

Cornus mas, België, Luik, coteaux de la Citadelle: bovenzijde; © Jean-Yves Baugnée

Cenopalpus spinosus: gall on Cornus mas

Cornus mas, Belgium, Liège, coteaux de la Citadelle: upperside; © Jean-Yves Baugnée

onderzijde

Cenopalpus spinosus: gall on Cornus mas

underside

Cornus mas, België, prov. Namen, Parc National de Furfooz © Stéphane Claerebout

Cenopalpus spinosus: gall on Cornus mas

Cornus mas, Belgium, prov. Namur, Parc National de Furfooz © Stéphane Claerebout

waardplanten: polyfaag: vooral Rosaceae, ook Cornaceae en Onagraceae

hostplants: polyphagous, mainly Rosaceae, also Cornaceae and Onagraceae

Cornus mas, sanguinea.

Of ook op andere plantengeslachten vergalling optreedt is niet bekend.

Galling on other plant genera seems not to be known.

synoniemen Onder meer Buhr (1964b) en Roskam (2009a) benoemen deze gal als Brevipalpus geisenheyneri (Rübsaamen). De literatuur is verbrokkeld en verwarrend, maar het lijkt er het meest op dat Brevipalpus geisenheyneri (Rübsaamen) niet beschreven is door Rübsaamen maar door Baker, 1952, en een synoniem is van Cenopalpus spinosus.

synonyms Buhr (1964b) and Roskam (2009a), among others, attribute this gall to Brevipalpus geisenheyneri (Rübsaamen). De literature is confusing and widely scattered, but the conclusion emerges that Brevipalpus geisenheyneri (Rübsaamen) is not described by Rübsamen but by Baker, 1952, and is a synonym of Cenopapus spinosus.

literatuur

references

Béguinot (2002f, 2006b, 2012a), Buhr (1964b), Flat mites of the world (2014), Hatzinikolis & Emmanouel (1987a), Jeppson, Keifer & Baker (1975a), Roskam (2009a), Ueckermann & Ripka (2015a).

24/07/2016