Aceria iteina (Nalepa, 1925)

Acari, Eriophyidae

op Salix

on Salix

Salix cinerea, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman

Aceria iteina: gall on Salix cinerea

Salix cinerea, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman

detail

Aceria iteina: gall on Salix cinerea

detail

de galletjes zijn aan de basis ingesnoerd

Aceria iteina: gall on Salix cinerea

the galls are constricted at the base

Salix aurita, Zeijer Strubben © Ben van As

Aceria iteina: galls on Salix aurita

Salix aurita, Zeijer Strubben © Ben van As

Salix aurita, Nunspeet, huize De Vennen; bovenzijde

Aceria iteina galls

Salix aurita, Nunspeet, huize De Vennen; upperside

onderzijde

Aceria iteina galls

onderzijde

onderzijde, detail

underside, detail

dwarse doorsnede

transverse section

verticale doorsnede

vertical section

gal: De literatuur over galmijt-gallen is vaak tegenstrijdig en verwarrend. Zo schrijven Skoracka e.a. (2005a) dat A. iteina erinea veroorzaakt, zonder in te gaan op wat daaromtrent door anderen is geschreven.

gall: The literature on eriophyid galls is often confusing and contradictory. For instance, Skoracka a.o. (2005a) state that A. iteina would cause erinea, without discussing contrary views published by others.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaaf

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix aurita, caprea, cinerea.

Volgens dd meeste auteurs niet op smalbladige wilgen; maar door Petanović & Stanković (1999a) vermeld van Salix purpurea.

According to most authors on sallows only; yet, cited from Salix purpurea by Petanović & Stanković (1999a).

synoniemen Eriopyes iteinus.

synonyms Eriopyes iteinus.

literatuur

references

Chinery (2011a, Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Roskam (2009a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Weidner (1954a).

19/07/2016