Aceria carinifex (Kieffer, 1902)

Acari, Eriophyidae

op Acer

on Acer

Acer campestre, Hongarije, Budapest © László Érsek

Aceria carinifex: gall on Acer campestre

Acer campestre, Hungary, Budapest © László Érsek

detail, bovenzijde

Aceria carinifex: gall on Acer campestre

detail, upperside

onderzijde

Aceria carinifex: gall on Acer campestre

underside

gal: blad met tot 1.5 cm lange slanke inzakkingen, aan de bovenzijde openend met een smalle spleet; aan de onderzijde van het blad vormt de gal een duidelijke kiel. Aan de binnenzijde eerst witte, later bruine, cylindrische gespiraliseerde haren.

gall: laef with p to 1.5 cm long, slender depressions, open to the upperside with a narrow slit; at the underside of the leaf the gall forms a keel. At the inside white, later brown, cylindrical, spiralled hairs.

waardplanten: Sapindaceae, nauw monofaag

hostplants: Sapindaceae, narrowly monophagous

Acer campestre.

synoniemen: Aceria macrochela crassipunctata (Nalepa, 1909).

synonyms: Aceria macrochela crassipunctata (Nalepa, 1909).

opmerkingen: de deerminatie van de foto's hierboven is ietwat aarzelend, omdat de gal minder diep en slank is, en aan de niet tot een spleet vernauwd is, zoals in de literatuur wordt beschreven.

notes: the identification of the pictures above is somewahat hestiant, because the gall is less deep and slender, nor narrowed above to a slit, as is described in the literature.

literatuur:

references:

Béguinot (2002f, 2003a, 2006b, 2012a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Ripka (2007a), Stefănescu (2009a).

24/12/2016