Aceria angustifoliae Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoglu, 2008

Acari, Eriophyidae

op Elaeagnus

on Elaeagnus

Elaeagnus angustifolia, Hongarije, Budapest © László Érsek; det. prof. G. Ripka

Aceria angustifoliae: galls on Elaeagnus angustifolia

Elaeagnus angustifolia, Hungary, Budapest © László Érsek; det. prof. G. Ripka

detail

Aceria angustifoliae: gaiis on Elaeagnus angustifolia

detail

detail

Aceria angustifoliae: gaiis on Elaeagnus angustifolia

detail

de onderzijde van get blad krijgt op de meest vergalde plekken een gelige verkleuring

Aceria angustifoliae: gaiis on Elaeagnus angustifolia

the underside of the leaf turns yellowish on the spots that are most heavily galled

Elaeagnus x submacrophylla, Bergen NH

Aceria cf angustifoliae

Elaeagnus x submacrophylla, Bergen NH

gal: Een aantasting als hierboven afgebeeld werd ook door Arnold Grosscurt in Dronten waargenomen op Elaeagnus spec. Het aantastingsbeeld komt overeen met dat van A. angustifoliae, beschreven uit Turkije en opnieuw gevonden in Hongarije, maar zonder onderzoek van de mijten is de determinatie uiteraard onder voorbehoud.

gall: An infestation as shown above was observed also by Arnold Groscurt in Dronten on Elaeagnus spec. The general aspect of the damage agrees well with that of A. angustifoliae, described from Turkey and found again in Hungary, but without an inspection of the mites the identification must remain provisional.

waardplanten: Elaeagnaceae, monofaag

hostplants: Elaeagnaceae, monophagous

Elaeagnus angustifolia, ? x submacrophylla.

opmerkingen: de soort is niet vermeld in de Fauna Europaea (2016).

notes: the species is not listed in the Fauna Europaea (2016).

literatuur:

references:

Denizhan (2011b), Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoglu (2008a, 2015a).

01/06/2017