Acalitus phyllereus (Nalepa, 1919)

Acari, Eriophyiidae

Alnus incana, Castricum

Acalitus phyllereus / Aceria bistriata: gall on Alnus incana

Alnus incana, Castricum

onderzijde van het blad, met erinea

Acalitus phyllereus / Aceria bistriata: gall on Alnus incana

underside of the leaf, with erinea

detail van het erineum

Acalitus phyllereus / Aceria bistriata: detail of erineum

detail of the erineum

Alnus incana, Balloerveld © Ben van As

cf Acalitus phyllereus: galls on Alnus incana

Alnus incana, Balloërveld © Ben van As

gal: De gal kan niet onderscheiden worden van die van Aceria bistriata. (De determinatie van het foto's hierboven is daarom onbetrouwbaar). De gal doet denken aan die van Acalitus brevitarsus, maar de bovenzijde van het blad is niet vergald, en de haren van het erineum zijn lang en gekronkeld, niet kort en paddestoelvormig.

gall: The gall cannot be distinguished from the one by Aceria bistriata. (The identification of the pictures above therefore is tentative only). The gall reminds one of Acalitus brevitarsus, but the upperside of the leaf is not galled, and the hairs of the erineum are long and contorted, rather than short and mushroom-shaped.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Alnus glutinosa, incana.

synoniemen: Eriophyes brevitarsus phyllereus, Aceria brevitarsa phyllerea.

synonyms: Eriophyes brevitarsus phyllereus, Aceria brevitarsa phyllerea.

literatuur

references

Béguinot (2002h, 2012a), Buhr (1964b), Fjelddalen (1995a), Hellrigl (2003a), Nalepa (1919a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Sylvén (1960a), Wahlgren (1963b), Weidner (1954a).

22/07/2016